Erteleme alışkanlığından kurtulmak için şu 3 yöntem faydalı olabilir.

Hazırlanılması gereken bir sınav, yazılması gereken bir makale, bitirilmesi gereken bir görev ve buna benzer durumlar hayatta hepimizin karşılaştığı gerçeklerdir. Güne bu durumların üstesinden gelinmesi düşüncesiyle başlarız. Sonrasında kendimizi sosyal medyada gezinirken, televizyonda hoşumuza giden bir programı izlerken buluruz. …

25 años de una vida humana promedio de 75 años pasan por el sueño. ¿Pero realmente sabemos dormir?

El sueño es uno de los elementos esenciales para la salud física y mental. Aunque se conoce su importancia, muchas personas sufren de insomnio.

Pasamos un promedio de un tercio de nuestras…

75 yıllık ortalama bir insan hayatının 25 yılı uykuyla geçmektedir. Fakat gerçekten uyumayı biliyor muyuz?

Uyku zihinsel ve fiziksel sağlık için gerekli olan esaslardan bir tanesidir. Önemi bilinmesine rağmen birçok insan uykusuzluk problemi yaşamaktadır.

Yaşamımızın ortalama üçte birini uyuyarak geçirmekteyiz. 75 yıllık ortalama bir insan hayatının 25 yılı uykuyla geçmektedir…

İş ya da eğitim hayatının önemli parçalarından biri de, ilgili konuyu dinleyicilere en etkileyici, en hızlı yolla aktarmaktır. Sunum yapmak, iş hayatının özellikle belirli meslek gruplarının kaçınılmaz parçalarından biridir. Amaçlanan mesajın hedef kitle tarafından anlaşılması ve hedef kitleye ulaşması etkili bir sunumdan beklenen en önemli husustur. …

Ferhat C.

Lifelong Learner

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store